ADWOKAT ZGIERZ

KANCELARIA ADWOKACKA ZGIERZ

Adwokat: Karina Karasińska-Wołujewicz

Kancelaria Adwokacka Zgierz

Kancelaria Adwokacka Zgierz

Adwokat Zgierz

Adwokat Karina Karaśińska-Wołujewicz to renomowany prawnik. Kancelaria Adwokacka w Zgierzu cieszy się uznaniem klientów potrzebujących profesjonalnej pomocy prawnej. Adwokat Zgierz, dzięki swojemu doświadczeniu i wszechstronnej wiedzy, zapewnia skuteczną reprezentację w szerokim zakresie spraw prawnych. Specjalizacja Kancelarii Adwokackiej Zgierz obejmuje prawo karne, rodzinne oraz cywilne, co pozwala na kompleksowe podejście do każdej, nawet najbardziej skomplikowanej sprawy. Adwokat Zgierz, prowadząc swoją kancelarię, kładzie szczególny nacisk na indywidualne podejście do Klienta, co przekłada się na wysoką skuteczność i zadowolenie z oferowanych usług. Kancelaria Adwokacka Zgierz jest miejscem, gdzie każdy klient może liczyć na profesjonalizm, zaangażowanie oraz pełną dyskrecję.

Kancelaria Adwokacka Zgierz, pod kierownictwem pani Adwokat Kariny Karasińskiej-Wołujewicz, oferuje doradztwo prawne, reprezentację przed sądami oraz pomoc w przygotowaniu niezbędnych dokumentów prawnych. Adwokat Zgierz, wykorzystując swoje bogate doświadczenie, zapewnia klientom najwyższą jakość usług, co jest kluczowe w rozwiązywaniu skomplikowanych problemów prawnych. Kancelaria Adwokacka Zgierz jest znana z tego, że stawia na pierwszym miejscu dobro klienta, co jest widoczne w każdym aspekcie prowadzonych spraw. Adwokat Zgierz, dzięki swojej wiedzy i umiejętnościom, jest w stanie skutecznie prowadzić nawet najbardziej złożone przypadki, co czyni Kancelarię Adwokacką Zgierz godną zaufania i wyborem wielu zadowolonych klientów.

Kancelaria Adwokacka w Zgierzu - prowadzi pełną obsługę Klientów Indywidualnych, a także obsługę podmiotów gospodarczych.

W mojej ofercie mieści się m.in.

 • reprezentacja w procesach i postępowaniach przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym,
 • reprezentacja przed organami ścigania,
 • udzielanie porad prawnych,
 • przygotowywanie pism, zarówno na etapie przedsądowym, jak i w toku postępowania
 • udział w negocjacjach bądź mediacji
 • windykacja należności
Adwokat Zgierz. Kancelaria adwokacka Zgierz.
Kancelaria adwokacka Zgierz, Adwokat Zgierz.

Prowadzę w szczególności sprawy z zakresu:

 • prawa karnego
 • prawa karnego wykonawczego
 • prawa karnego skarbowego
 • prawa wykroczeń
 • prawa rodzinnego
 • prawa spadkowego
 • dochodzenia, odszkodowań i zadośćuczynień

Adwokat Zgierz

Adwokat Zgierz to profesjonalista, który oferuje wszechstronną pomoc prawną w różnych dziedzinach prawa. Specjalizując się w prawie karnym, rodzinnych oraz cywilnym, Adwokat Zgierz zapewnia skuteczną reprezentację swoich klientów, zarówno w sprawach karnych, jak i cywilnych. Kancelaria Adwokat Zgierz cieszy się uznaniem dzięki indywidualnemu podejściu do każdej sprawy, dogłębnej analizie okoliczności oraz skutecznej strategii obrony.

Adwokat Zgierz to także ekspert w sprawach rozwodowych, gdzie delikatne podejście i profesjonalna wiedza prawna są kluczowe. W zakresie prawa rodzinnego, Adwokat Zgierz pomaga w rozwiązywaniu konfliktów, dbając o dobro klienta i jego rodziny. W sprawach spadkowych, Adwokat Zgierz oferuje wsparcie w dochodzeniu praw do spadku oraz w kwestiach podziału majątku.

Kancelaria Adwokat Zgierz zajmuje się również dochodzeniem odszkodowań i zadośćuczynień. Adwokat Zgierz reprezentuje osoby poszkodowane w wypadkach, błędach medycznych czy naruszeniach dóbr osobistych, dążąc do uzyskania dla nich sprawiedliwych rekompensat. Adwokat Zgierz to gwarancja profesjonalizmu, doświadczenia i zaangażowania w każdą powierzoną sprawę. Kancelaria Adwokat Zgierz to miejsce, gdzie klient może liczyć na rzetelną i skuteczną pomoc prawną.

Adwokat Zgierz - Profesjonalny adwokat Zgierz

Adwokat Zgierz

Adwokat karny Zgierz

Adwokat karny Zgierz – specjalizuję się w skomplikowanej dziedzinie prawa karnego, koncentrując się na technicznych aspektach obrony moich klientów. Moja praca obejmuje dogłębną analizę akt sprawy, identyfikację kluczowych kwestii prawnych oraz opracowywanie strategii obrony opartej na solidnych argumentach prawnych i dowodach. W mojej roli adwokata karnego, szczególną uwagę przywiązuję do przepisów Kodeksu Karnego, orzecznictwa sądowego oraz najnowszych zmian legislacyjnych, które mogą mieć wpływ na sprawę.

Reprezentując klientów, jako adwokat karny w Zgierzu, skrupulatnie analizuję wszystkie dowody, zarówno obciążające, jak i łagodzące, aby zapewnić, że żaden istotny element nie zostanie przeoczony. Współpracuję również z biegłymi i innymi specjalistami, aby wzmocnić linię obrony. Moje doświadczenie w prowadzeniu negocjacji i umiejętność argumentacji są kluczowe w procesie sądowym, a także w etapie postępowania przygotowawczego.

Jako adwokat karny Zgierz, jestem również zobowiązana do ciągłego kształcenia się i aktualizowania wiedzy, aby być na bieżąco z dynamicznie zmieniającym się prawem karnym. Moja praca wymaga nie tylko głębokiej wiedzy prawnej, ale także strategicznego myślenia, aby efektywnie chronić prawa i interesy moich klientów.

Adwokat karny Zgierz

Adwokat karny Zgierz

Reprezentacja Pokrzywdzonych i Oskarżycieli Posiłkowych w Procesach Karnych

Reprezentuję interesy pokrzywdzonych oraz oskarżycieli posiłkowych w procesach karnych. Pomagam w przygotowaniu i złożeniu zawiadomienia o przestępstwie, reprezentuję na etapie postępowania przygotowawczego oraz w trakcie rozprawy sądowej. Dążę do tego, aby prawa moich klientów były w pełni respektowane, a sprawiedliwość została szybko i skutecznie wymierzona.

Obrona Oskarżonych w Postępowaniach Karnych

Jako adwokat specjalizujący się w prawie karnym, oferuję profesjonalną obronę na każdym etapie postępowania karnego. Moje doświadczenie i znajomość przepisów prawa pozwalają na skuteczną reprezentację oskarżonych, zarówno w fazie śledztwa, jak i przed sądem. Zapewniam kompleksową analizę materiału dowodowego, przygotowanie strategii obrony oraz reprezentację na rozprawach sądowych.

Pomoc Prawna na Etapie Postępowania Wykonawczego

Oferuję pomoc prawną w zakresie postępowania wykonawczego w sprawach karnych. Doradzam w kwestiach dotyczących wykonania wyroku, warunkowego przedterminowego zwolnienia, a także w sprawach związanych z odbywaniem kary pozbawienia wolności. Moim celem jest zapewnienie klientom wsparcia w efektywnym i zgodnym z prawem przejściu przez proces wykonawczy.

Reprezentacja Klientów w Postępowaniach przed Organami Administracji Skarbowej

Oferuję reprezentację i doradztwo prawne w zakresie postępowań przed organami administracji skarbowej. Pomagam w przygotowaniu odpowiednich dokumentów, reprezentuję klientów w trakcie kontroli podatkowych, a także w postępowaniach odwoławczych. Moim celem jest zapewnienie optymalnych rozwiązań oraz ochrona interesów podatkowych klientów.

Udział w Przesłuchaniach przed Policją oraz Prokuratorem

Zapewniam profesjonalną reprezentację i wsparcie prawne podczas przesłuchań przed organami ścigania, takimi jak policja czy prokuratura. Towarzyszę klientom podczas przesłuchań, zapewniając ochronę ich praw oraz doradzając w kwestiach prawnych. Moje doświadczenie pozwala na skuteczną ochronę interesów klienta na każdym etapie postępowania.

Obrona Nieletnich przed Sądami Rodzinnymi

Specjalizuję się również w obronie praw nieletnich przed sądami rodzinnymi. Zapewniam wsparcie prawne w sprawach dotyczących odpowiedzialności nieletnich, w tym w postępowaniach wychowawczych i karnych. Moim priorytetem jest ochrona praw dziecka oraz dążenie do rozwiązań, które najlepiej służą jego interesom i rozwojowi.

System Dozoru Elektronicznego

Świadczę porady prawne dotyczące systemu dozoru elektronicznego. Pomagam klientom w uzyskaniu zgody na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego, doradzam w kwestiach związanych z warunkami i obowiązkami wynikającymi z tego rodzaju nadzoru, a także reprezentuję w przypadku ewentualnych naruszeń warunków dozoru.

Udział w Posiedzeniach Aresztowych

Specjalizuję się w reprezentowaniu klientów podczas posiedzeń aresztowych. Moim zadaniem jest przedstawienie argumentów przemawiających przeciwko zastosowaniu tymczasowego aresztowania oraz dążenie do zapewnienia klientowi wolności na czas trwania postępowania. Oferuję kompleksowe wsparcie prawne, mające na celu ochronę praw i wolności osobistych klienta.

Prawo karne Zgierz

Prawo karne stanowi kluczowy element systemu prawnego, zapewniając porządek i bezpieczeństwo społeczne. Jako doświadczony adwokat specjalizujący się w prawie karnym, rozumiem złożoność i powagę spraw karnych, które mogą mieć dalekosiężne konsekwencje dla oskarżonych. Moja praktyka obejmuje szeroki zakres spraw karnych, od drobnych wykroczeń po poważne przestępstwa. Kluczowe jest zrozumienie, że prawo karne dotyczy nie tylko karania, ale także prewencji i resocjalizacji. W mojej pracy kładę nacisk na indywidualne podejście do każdej sprawy, analizując dokładnie okoliczności i dowody, aby zapewnić sprawiedliwą obronę. Znajomość aktualnych przepisów i orzecznictwa jest niezbędna, aby skutecznie reprezentować klientów w sądzie. Prawo karne jest dynamiczne i ciągle ewoluuje, dlatego ciągłe szkolenie i aktualizacja wiedzy są kluczowe w mojej praktyce. Każdy, kto stoi przed wyzwaniem prawnym związanym z prawem karnym, powinien szukać wykwalifikowanej pomocy prawnej, aby zapewnić sobie najlepszą możliwą obron

Prawo karne Zgierz - Adwokat Zgierz

Prawo karne Zgierz

Prawo karno-wykonawcze Zgierz

Prawo karno-wykonawcze odgrywa kluczową rolę w systemie sprawiedliwości, regulując wykonanie orzeczeń w sprawach karnych. Jako doświadczony adwokat, specjalizuję się w tej dziedzinie, oferując profesjonalne doradztwo i reprezentację w procesie wykonawczym. Prawo to dotyczy zarówno warunków odbywania kary pozbawienia wolności, jak i zasad udzielania zwolnień warunkowych czy dozoru elektronicznego. Moje usługi obejmują pomoc w przygotowaniu wniosków o warunkowe przedterminowe zwolnienie, reprezentację przed komisjami do spraw zwolnień warunkowych oraz doradztwo w zakresie praw i obowiązków skazanych. Znajomość aktualnych przepisów i procedur jest niezbędna, aby skutecznie wspierać klientów w procesie karno-wykonawczym. Prawo karno-wykonawcze jest dynamiczne i wymaga ciągłego śledzenia zmian legislacyjnych. Moje doświadczenie i zaangażowanie w ciągłe kształcenie gwarantują, że moja praktyka jest zawsze aktualna i skuteczna. Dla osób stających przed wyzwaniami związanymi z wykonaniem kary, oferuję kompleksową pomoc prawną, mając na uwadze ich prawa i dobro.

Prawo karno-wykonawcze Zgierz

Prawo karno-skarbowe Zgierz

Prawo karno-skarbowe to specjalistyczna dziedzina prawa, zajmująca się przestępstwami i wykroczeniami przeciwko obrotowi gospodarczemu i finansom publicznym. Jako doświadczony adwokat w tej dziedzinie, oferuję kompleksową pomoc prawną w zakresie obrony i reprezentacji przed organami ścigania oraz sądami. Specjalizuję się w sprawach dotyczących oszustw podatkowych, nieprawidłowości w rozliczeniach VAT, prania pieniędzy, a także w przypadkach nieprawidłowości w obrocie towarami i usługami. Moje usługi obejmują doradztwo w zakresie przestrzegania przepisów karno-skarbowych, reprezentację w postępowaniach kontrolnych i śledczych, a także obronę w procesach sądowych. Znajomość aktualnych przepisów, orzecznictwa oraz praktyki sądowej jest kluczowa dla skutecznej ochrony praw i interesów moich klientów. Prawo karno-skarbowe jest skomplikowane i dynamicznie się zmienia, dlatego nieustannie aktualizuję swoją wiedzę, aby zapewnić najwyższą jakość usług. Moim celem jest zapewnienie klientom profesjonalnej i skutecznej pomocy prawnej, minimalizując ryzyko i konsekwencje prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Prawo karno-skarbowe Zgierz. Adwokat Zgierz.

Prawo karno-skarbowe Zgierz

Prawo wykroczeń Zgierz

Prawo wykroczeń, choć mniej surowe niż prawo karne, ma istotne znaczenie w utrzymaniu porządku publicznego. Jako doświadczony adwokat, specjalizuję się w obronie i doradztwie w sprawach dotyczących wykroczeń. Moje usługi obejmują reprezentację klientów w postępowaniach dotyczących wykroczeń takich jak naruszenie przepisów ruchu drogowego, zakłócanie porządku publicznego, czy wykroczenia przeciwko mieniu. Znajomość przepisów prawa wykroczeń oraz doświadczenie w postępowaniach sądowych pozwalają mi skutecznie chronić prawa i interesy moich klientów. W mojej praktyce kładę nacisk na indywidualne podejście do każdej sprawy, analizując dokładnie okoliczności i dowody. Prawo wykroczeń, choć często bagatelizowane, może mieć poważne konsekwencje, w tym kary finansowe czy ograniczenia wolności. Dlatego ważne jest, aby osoby stające przed sądem w sprawach o wykroczenia miały profesjonalne wsparcie prawne. Moim celem jest zapewnienie klientom rzetelnej i skutecznej obrony, minimalizując negatywne skutki postępowania. Prawo wykroczeń jest dynamiczne, dlatego ciągle aktualizuję swoją wiedzę, aby zapewnić najwyższą jakość usług.

Prawo wykroczeń Zgierz. Adwokat Zgierz.

Prawo wykroczeń Zgierz

Prawo rodzinne Zgierz

Prawo rodzinne jest jedną z najbardziej delikatnych i emocjonalnych dziedzin prawa, dotykającą bezpośrednio sfery osobistej i rodzinnej. Jako doświadczony adwokat specjalizujący się w prawie rodzinnym, oferuję kompleksową pomoc prawną w zakresie spraw rozwodowych, alimentacyjnych, opiekuńczych, a także w kwestiach dotyczących podziału majątku wspólnego. Rozumiem, jak ważne jest podejście indywidualne i empatyczne w tych sprawach, jednocześnie zachowując profesjonalizm i skuteczność. Moje usługi obejmują reprezentację w sądzie, mediacje oraz doradztwo prawne, mające na celu znalezienie najlepszego rozwiązania dla wszystkich stron, szczególnie w przypadkach, gdy w grę wchodzą interesy dzieci. Prawo rodzinne wymaga nie tylko dogłębnej wiedzy prawnej, ale także umiejętności negocjacyjnych i psychologicznych. Dzięki mojemu doświadczeniu i ciągłemu doskonaleniu umiejętności zawodowych jestem w stanie efektywnie wspierać moich klientów w trudnych momentach życiowych. Zmiany w przepisach prawa rodzinnego są częste, dlatego nieustannie śledzę aktualne orzecznictwo i literaturę, aby zapewnić najwyższą jakość usług.

Prawo rodzinne Zgierz. Adwokat Zgierz.

Prawo rodzinne Zgierz

Prawo spadkowe Zgierz

Prawo spadkowe jest kluczową dziedziną prawa, dotyczącą przekazywania majątku po zmarłym. Jako doświadczony adwokat w tej dziedzinie, oferuję kompleksową pomoc prawną w zakresie sporządzania testamentów, postępowań spadkowych, a także w sprawach dotyczących dziedziczenia ustawowego i testamentowego. Zajmuję się również kwestiami podziału spadku, zachowku oraz zarządzaniem majątkiem spadkowym. Rozumiem, że sprawy spadkowe są często emocjonalne i skomplikowane, dlatego moim priorytetem jest indywidualne podejście do każdego klienta, zapewniając profesjonalne doradztwo i wsparcie na każdym etapie postępowania. Moje usługi obejmują reprezentację w sądzie, mediacje między spadkobiercami, a także pomoc w rozwiązywaniu sporów spadkowych. Prawo spadkowe wymaga nie tylko dogłębnej wiedzy prawnej, ale także umiejętności negocjacyjnych i empatii. Dzięki mojemu doświadczeniu i ciągłemu doskonaleniu umiejętności zawodowych, jestem w stanie efektywnie wspierać moich klientów w tych trudnych chwilach. Zmiany w przepisach prawa spadkowego są częste, dlatego nieustannie śledzę aktualne orzecznictwo i literaturę, aby zapewnić najwyższą jakość usług.

Prawo spadkowe Zgierz. Adwokat Zgierz.

Prawo spadkowe Zgierz

Dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień Zgierz

Dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień to kluczowa dziedzina prawa, mająca na celu rekompensatę strat poniesionych przez poszkodowanych. Jako doświadczony adwokat w tej specjalności, oferuję profesjonalną pomoc prawną w uzyskiwaniu należnych świadczeń dla osób, które doznały szkody na skutek wypadków, błędów medycznych, naruszenia dóbr osobistych czy innych zdarzeń. Moje usługi obejmują kompleksowe doradztwo, reprezentację przed sądami i ubezpieczycielami, a także negocjacje w celu uzyskania optymalnej wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia. Rozumiem, jak ważne jest indywidualne podejście do każdej sprawy, gdyż każdy przypadek jest unikalny i wymaga szczegółowej analizy. Moim celem jest zapewnienie poszkodowanym sprawiedliwości i godziwej rekompensaty za doznane krzywdy. W mojej praktyce kładę nacisk na skuteczność, dbając o to, aby moi klienci otrzymali pełną i sprawiedliwą rekompensatę. Prawo w zakresie odszkodowań i zadośćuczynień jest skomplikowane i ciągle się zmienia, dlatego nieustannie aktualizuję swoją wiedzę, aby zapewnić najwyższą jakość usług. Dzięki mojemu doświadczeniu i zaangażowaniu, klienci mogą liczyć na profesjonalne wsparcie w dochodzeniu swoich praw.

Dochodzenie odszkodowań Zgierz

Obronimy Twoje prawa, ochronimy Twój spokój.

Sprawy karne Zgierz

Jako doświadczony adwokat w sprawach karnych, oferuję profesjonalną obronę i doradztwo prawne. Specjalizuję się w reprezentacji klientów na każdym etapie postępowania karnego, od dochodzenia po proces sądowy. Moje usługi obejmują obronę w sprawach o przestępstwa przeciwko życiu, mieniu, bezpieczeństwu publicznemu oraz przestępstwa gospodarcze. Priorytetem jest dla mnie indywidualne podejście do każdej sprawy, dokładna analiza dowodów i skuteczna strategia obrony. Śledzę bieżące zmiany w prawie karnym, aby zapewnić aktualną i efektywną pomoc prawną. Moim celem jest ochrona praw i wolności klientów, minimalizując ryzyko surowych konsekwencji prawnych.

Sprawy karne Zgierz. Kancelaria adwokacka Zgierz.

Sprawy karne Zgierz

Sprawy rozwodowe Zgierz

Sprawy rozwodowe wymagają delikatnego podejścia i profesjonalnej wiedzy prawnej. Specjalizuję się w zapewnianiu wsparcia i doradztwa w procesie rozwodowym, skupiając się na mediacji i reprezentacji sądowej. Ważne jest dla mnie znalezienie rozwiązań, które chronią interesy obu stron, zwłaszcza w kwestiach dotyczących dzieci, podziału majątku i alimentów. Rozwody są emocjonalnie trudne, dlatego zapewniam indywidualne podejście i wsparcie, dążąc do osiągnięcia satysfakcjonującego rozstrzygnięcia dla klientów. Moim celem jest minimalizowanie konfliktów i zapewnienie, że proces rozwodowy przebiega sprawnie i z poszanowaniem praw obu stron.

Sprawy rozwodowe Zgierz

Sprawy rodzinne Zgierz

Sprawy rodzinne są jednym z najbardziej emocjonalnych i skomplikowanych obszarów prawa, wymagających nie tylko dogłębnej wiedzy prawnej, ale także dużego wyczucia i empatii. Specjalizuję się w prowadzeniu spraw rozwodowych, alimentacyjnych, opiekuńczych oraz w zakresie podziału majątku wspólnego. Moim priorytetem jest znalezienie rozwiązań, które najlepiej służą interesom dzieci i rodziców, zawsze z poszanowaniem ich praw i potrzeb. W mojej praktyce kładę nacisk na mediację i negocjacje, dążąc do rozwiązań pozasądowych, które minimalizują stres i konflikty. W przypadkach, gdy konieczna jest interwencja sądowa, zapewniam skuteczną reprezentację, dbając o ochronę praw i interesów moich klientów.

Sprawy rodzinne Zgierz. Kancelaria adwokacka Zgierz.

Sprawy rodzinne Zgierz

Sprawy spadkowe Zgierz

Sprawy spadkowe to kompleksowa dziedzina prawa, wymagająca specjalistycznej wiedzy i doświadczenia. Zajmuję się doradztwem i reprezentacją w procesach spadkowych, w tym w kwestiach testamentów, dziedziczenia ustawowego, podziału majątku spadkowego oraz sprawach dotyczących zachowku. Moim celem jest zapewnienie klientom profesjonalnej pomocy w zrozumieniu i nawigacji przez skomplikowane procedury prawne. W pracy kładę nacisk na indywidualne podejście do każdej sprawy, dążąc do optymalnych rozwiązań, które chronią prawa i interesy spadkobierców. Moje doświadczenie pozwala na efektywne prowadzenie spraw spadkowych, zapewniając klientom spokój umysłu i pewność, że są w dobrych rękach.

Sprawy spadkowe Zgierz. Kancelaria adwokacka Zgierz.

Sprawy spadkowe Zgierz

Adwokat odszkodowania Zgierz

Odszkodowania są kluczowym elementem prawa cywilnego, zapewniającym rekompensatę za szkody osobowe i materialne. Specjalizuję się w dochodzeniu odszkodowań dla osób poszkodowanych w wypadkach, błędach medycznych, czy w wyniku naruszenia praw. Moim celem jest uzyskanie sprawiedliwej rekompensaty dla moich klientów, minimalizując ich stres i obciążenie finansowe. W pracy kładę nacisk na dogłębną analizę każdej sprawy, reprezentując klientów przed sądami i ubezpieczycielami. Moje doświadczenie i zaangażowanie w ciągłe doskonalenie umiejętności zawodowych pozwalają na skuteczne prowadzenie spraw o odszkodowania, zapewniając klientom profesjonalne wsparcie i optymalne wyniki. Adwokat odszkodowania Zgierz.

Odszkodowania Zgierz. Kancelaria adwokacka Zgierz.

Adwokat odszkodowania Zgierz

Kancelaria Adwokacka Zgierz

Adwokat Zgierz

Kancelaria Adwokacka Zgierz

Dane kontaktowe

Kancelaria Adwokacka - Adwokat Karina Karasińska-Wołujewicz

Siedziba

95-100 Zgierz, ul. Struga 23 lok. 609

Telefon

+48 604 52 70 30

Email

lex.karina@gmail.com